Lietišķā angļu valoda

Angļu valoda darbam, mācībām un karjerai

Vai maz ir jāatgādina, ka starptautiskās komunikācijas valodas zināšanas ir nepieciešamas karjeras attīstībai un darba jautājumu risināšanai?

Bez šaubām, angļu valoda ir nepieciešama jebkurās kompāniju īstenotās starptautiskās komunikācijās. Turklāt valoda ir vajadzīga, lai iegūtu izglītību ārzemēs, stažētos ārzemju kompānijā. Angļu valodas pārvaldīšana ir svarīgākais nosacījums, iekārtojoties darbā ne tikai valstīs, kurās runā angļu valodā, bet arī jebkurā citā valstī.

Mūsu programma Business English ir vērsta uz valodas zināšanu pilnveidošanu, ņemot vērā noteiktas īpatnības: brīva saskarsme biznesa vidē un lietišķā sarakste angļu valodā.

Kurss Business English palīdzēs jums apgūt:

 • biznesa terminoloģiju un etiķeti;
 • principus, kas jāievēro lietišķo pārrunu laikā;
 • profesionālas literatūras lasīšanu;
 • lietišķo saraksti angļu valodā.
 • Atkarībā no jūsu zināšanu līmeņa, specifikas un mācību termiņiem Mortimer skolā Business English jomā ir paredzēti vairāki mācību veidi. Mēs piedāvājam gan individuālas, gan grupas nodarbības.

  Kursi jūsu kompānijai

  Darbinieki, kas brīvi pārvalda angļu valodu, ir vērtīgs aktīvs jebkurā kompānijā. Kompānijas konkurētspēja noteikti paaugstinās, ja jūsu darbinieki apgūst valodas. Mortimer English Club piedāvā dažāda līmeņa kursus jūsu kompānijas darbiniekiem: gan individuālus, gan paredzētus nelielām grupām. Sazinieties ar mums, un mēs piemeklēsim programmu, kas atbildīs jūsu darbinieku zināšanu līmenim.

  Kurss Business English un mācību materiāli atbilst CEFR, Common European Framework of Reference for Languages.

  Kurss Business English iekļauj programmas Business Communication un English for Marketing and Advertising.

  Piedāvājam apgūt šīs programmas vienā kopējā kursā vai arī atsevišķi.

  Programma Business Communication

  paredz šādu iemaņu apgūšanu:

  • CV sastādīšana
  • pārrunas;
  • prezentāciju veikšana un pārrunu vadīšana;
  • spēja brīvi izteikt savas domas konferencēs;
  • saskarsme pa telefonu;
  • dažādu akcentu un runas manieres uztveršana ar dzirdi, kas ir īpaši aktuāli, ja sarunas notiek telefoniski vai internetā;
  • lietišķās sarakstes un dokumentācijas veidošana (līgumi, atskaites, maksājumi).

  Programma English for Marketing and Advertising

  vispirmām kārtām izstrādāta tirgzinību speciālistiem, zīmolu vadītājiem, reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kā arī citiem šīs sfēras speciālistiem. Programma paredz angļu valodas apgūšanu, kas balstās uz komunikatīvas pieejas: rūpīgi atlasīta specializēta leksiskā (tirgzinību tehnoloģijas) un gramatiskā materiāla pētīšana tiek veikta, noslīpējot praktiskās iemaņas speciāli veidoto „case“ situāciju ietvaros.